2021 (69)

Nayattu
Nayattu
76.4% (350 votes)
Prema Kiligal
Prema Kiligal
62.8% (36 votes)
Thimiram
Thimiram
64.2% (81 votes)
One
One
70.6% (875 votes)
Wolf
Wolf
72% (415 votes)
Krishnankutty Pani Thudangi
Krishnankutty Pan ...
69% (242 votes)
The Priest
The Priest
71.2% (658 votes)
Black Coffee
Black Coffee
63% (158 votes)
Backpackers
Backpackers
63% (110 votes)
Thirike
Thirike
75.8% (219 votes)
Saajan Bakery Since 1962
Saajan Bakery Sin ...
64.6% (187 votes)
Tsunami
Tsunami
61.4% (163 votes)
Irul
Irul
70.8% (364 votes)
Joji
Joji
72.8% (740 votes)
Drishyam 2
Drishyam 2
78.6% (1813 votes)
Vellam
Vellam
75% (204 votes)
Master
Master
73.2% (82 votes)
The Great Indian Kitchen
The Great Indian ...
71.2% (144 votes)
Bhoomi
Bhoomi
65.6% (29 votes)
Guardian
Guardian
75.6% (89 votes)
Page 3 of 3